Fasade Facade FASADE

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

angivelse av fasadekledninger Merknad: Tilsvarer kodelista KulturminnetsFasadeKledning i SOSI versjon 3.4
statement of facade cladding Note: Corresponds to the code list CulturalHeritageSiteFacadeCladding in SOSI version 3.4
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ingen kledning utenpå konstruksjonen 10
Kledning av jord, torv mv. Kledning av jord, torv mv. 20
Jord-, torv-, mosekledning mv. Kledning av jord, torv mv. Jord-, torv-, mosekledning mv. 21
Neverkledning Kledning av jord, torv mv. Neverkledning. 22
Hud-, tekstilkledning Kledning av jord, torv mv. Hud-, tekstilkledning. 23
Annen kledning av jord, torv mv, se merknad Kledning av jord, torv mv.Annen kledning av jord, torv mv, se merknad. 29
Kledning av tre Kledning av tre. 30
Ubearbeidet trevirke (einerkvister, bjørkeris el.) Kledning av tre. Ubearbeidet trevirke (einerkvister, bjørkeris el. 31
Horisontalt trepanel, supanel med eller uten kantskjæring Kledning av tre. Horisontalt trepanel, supanel med eller uten kantskjæring. 32
Horisontalt trepanel med høvlet kantprofil Kledning av tre. Horisontalt trepanel med høvlet kantprofil. 33
Horisontalt trepanel, høvlet, pløyd og med kantprofil Kledning av tre. Horisontalt trepanel, høvlet, pløyd og med kantprofil. 34
Vertikalt over-og underliggerpanel, med eller uten kantskjæring Kledning av tre. Vertikalt over-og underliggerpanel, med eller uten kantskjæring. 35
Vertikalt over-og underliggerpanel,med høvlet kantprofil Kledning av tre. Vertikalt over-og underliggerpanel,med høvlet kantprofil. 36
Vertikalt trepanel med bordene kant i kant (låvepanel) Kledning av tre. Vertikalt trepanel med bordene kant i kant (låvepanel). 37
Vertikalt trepanel, høvlet, pløyd, med eller uten kantprofil Kledning av tre. Vertikalt trepanel, høvlet, pløyd, med eller uten kantprofil. 38
Annen type trekledning, se merknad Kledning av tre. Annen type trekledning, se merknad. 39
Kledning av steinmaterialer Kledning av steinmaterialer. 40
Kledning av villskifer Kledning av steinmaterialer. Kledning av villskifer. 41
Kledning av hoggen skifer Kledning av steinmaterialer. Kledning av hoggen skifer. 42
Plater av annen naturstein (eks. polert granitt) Kledning av steinmaterialer. Plater av annen naturstein (eks. polert granitt). 43
Keramiske fliser, teglstein mv. Kledning av steinmaterialer. Keramiske fliser, teglstein mv. 44
Spikertegl mv. Kledning av steinmaterialer. Spikertegl mv. 45
Annen type steinkledning, se merknad Kledning av steinmaterialer. Annen type steinkledning, se merknad. 49
Kledning av sementvarematerialer Kledning av sementvarematerialer. 50
Alle typer sement-/kalkpuss Kledning av sementvarematerialer. Alle typer sement-/kalkpuss. 51
Plater av betong Kledning av sementvarematerialer. Plater av betong. 52
Plater av asbestsement (eternit mv.) Kledning av sementvarematerialer. Plater av asbestsement (eternit mv.) 53
Andre typer kunststein Kledning av sementvarematerialer. Andre typer kunststein. 54
Annen type puss/kunststeinkledning, se merknad Kledning av sementvarematerialer. Annen type puss/kunststeinkledning, se merknad. 59
Kledning av plater (av metall mv.) Kledning av plater (av metall mv.) 60
Stål bølgeplater (bølgeblikk) Kledning av plater (av metall mv.). Stål bølgeplater (bølgeblikk). 61
Aluminium bølgeplater Kledning av plater (av metall mv.). Aluminium bølgeplater. 62
Andre bølgeplater av metall Kledning av plater (av metall mv.). Andre bølgeplater av metall. 63
Flate plater av metall (stål, aluminium, sink, kobber ol.) Kledning av plater (av metall mv.). Flate plater av metall (stål, aluminium, sink, kobber ol.) 64
Cellulose bølgeplater, impregnerte (onduline ol.) Kledning av plater (av metall mv.) Cellulose bølgeplater, impregnerte (onduline ol.) 65
Plater av finer, trefiberplater mv. Kledning av plater (av metall mv.). Plater av finer, trefiberplater mv. 66
Plater av glass/fiberglass Kledning av plater (av metall mv.). later av glass/fiberglass. 67
Annen type platekledning, se merknad Kledning av plater (av metall mv.). Annen type platekledning, se merknad. 69
Kledning av papp, plast mv. Kledning av papp, plast mv. 70
Kledning av papp Kledning av papp. 71
Kledning av plast Kledning av plast. 72
Annen type foliekledning, se merknad Kledning av papp, plast mv. Annen type foliekledning, se merknad. 79
Annen type fasadekledning Annen type fasadekledning. 90
Verdi Navn Beskrivelse
10 Ingen kledning utenpå konstruksjonen
20 Kledning av jord, torv mv. Kledning av jord, torv mv.
21 Jord-, torv-, mosekledning mv. Kledning av jord, torv mv. Jord-, torv-, mosekledning mv.
22 Neverkledning Kledning av jord, torv mv. Neverkledning.
23 Hud-, tekstilkledning Kledning av jord, torv mv. Hud-, tekstilkledning.
29 Annen kledning av jord, torv mv, se merknad Kledning av jord, torv mv.Annen kledning av jord, torv mv, se merknad.
30 Kledning av tre Kledning av tre.
31 Ubearbeidet trevirke (einerkvister, bjørkeris el.) Kledning av tre. Ubearbeidet trevirke (einerkvister, bjørkeris el.
32 Horisontalt trepanel, supanel med eller uten kantskjæring Kledning av tre. Horisontalt trepanel, supanel med eller uten kantskjæring.
33 Horisontalt trepanel med høvlet kantprofil Kledning av tre. Horisontalt trepanel med høvlet kantprofil.
34 Horisontalt trepanel, høvlet, pløyd og med kantprofil Kledning av tre. Horisontalt trepanel, høvlet, pløyd og med kantprofil.
35 Vertikalt over-og underliggerpanel, med eller uten kantskjæring Kledning av tre. Vertikalt over-og underliggerpanel, med eller uten kantskjæring.
36 Vertikalt over-og underliggerpanel,med høvlet kantprofil Kledning av tre. Vertikalt over-og underliggerpanel,med høvlet kantprofil.
37 Vertikalt trepanel med bordene kant i kant (låvepanel) Kledning av tre. Vertikalt trepanel med bordene kant i kant (låvepanel).
38 Vertikalt trepanel, høvlet, pløyd, med eller uten kantprofil Kledning av tre. Vertikalt trepanel, høvlet, pløyd, med eller uten kantprofil.
39 Annen type trekledning, se merknad Kledning av tre. Annen type trekledning, se merknad.
40 Kledning av steinmaterialer Kledning av steinmaterialer.
41 Kledning av villskifer Kledning av steinmaterialer. Kledning av villskifer.
42 Kledning av hoggen skifer Kledning av steinmaterialer. Kledning av hoggen skifer.
43 Plater av annen naturstein (eks. polert granitt) Kledning av steinmaterialer. Plater av annen naturstein (eks. polert granitt).
44 Keramiske fliser, teglstein mv. Kledning av steinmaterialer. Keramiske fliser, teglstein mv.
45 Spikertegl mv. Kledning av steinmaterialer. Spikertegl mv.
49 Annen type steinkledning, se merknad Kledning av steinmaterialer. Annen type steinkledning, se merknad.
50 Kledning av sementvarematerialer Kledning av sementvarematerialer.
51 Alle typer sement-/kalkpuss Kledning av sementvarematerialer. Alle typer sement-/kalkpuss.
52 Plater av betong Kledning av sementvarematerialer. Plater av betong.
53 Plater av asbestsement (eternit mv.) Kledning av sementvarematerialer. Plater av asbestsement (eternit mv.)
54 Andre typer kunststein Kledning av sementvarematerialer. Andre typer kunststein.
59 Annen type puss/kunststeinkledning, se merknad Kledning av sementvarematerialer. Annen type puss/kunststeinkledning, se merknad.
60 Kledning av plater (av metall mv.) Kledning av plater (av metall mv.)
61 Stål bølgeplater (bølgeblikk) Kledning av plater (av metall mv.). Stål bølgeplater (bølgeblikk).
62 Aluminium bølgeplater Kledning av plater (av metall mv.). Aluminium bølgeplater.
63 Andre bølgeplater av metall Kledning av plater (av metall mv.). Andre bølgeplater av metall.
64 Flate plater av metall (stål, aluminium, sink, kobber ol.) Kledning av plater (av metall mv.). Flate plater av metall (stål, aluminium, sink, kobber ol.)
65 Cellulose bølgeplater, impregnerte (onduline ol.) Kledning av plater (av metall mv.) Cellulose bølgeplater, impregnerte (onduline ol.)
66 Plater av finer, trefiberplater mv. Kledning av plater (av metall mv.). Plater av finer, trefiberplater mv.
67 Plater av glass/fiberglass Kledning av plater (av metall mv.). later av glass/fiberglass.
69 Annen type platekledning, se merknad Kledning av plater (av metall mv.). Annen type platekledning, se merknad.
70 Kledning av papp, plast mv. Kledning av papp, plast mv.
71 Kledning av papp Kledning av papp.
72 Kledning av plast Kledning av plast.
79 Annen type foliekledning, se merknad Kledning av papp, plast mv. Annen type foliekledning, se merknad.
90 Annen type fasadekledning Annen type fasadekledning.
Name Type Description Code value
No panelling on the outside of the construction <undefined> No panelling on the outside of the construction
Exterior finish of earth, peat, etc. <undefined> Exterior finish of earth, peat, etc. Exterior finish of earth, peat, etc.
Jord-, torv-, mosekledning mv. <undefined>
Exterior finish of birch bark <undefined> Exterior finish of earth, peat, etc. Exterior finish of birch bark. Exterior finish of birch bark
Exterior finish of skin, textile <undefined> Exterior finish of earth, peat, etc. Exterior finish of skin, textile. Exterior finish of skin, textile
Other exterior finish of earth, peat, etc., see note <undefined> Exterior finish of earth, peat, etc. Other exterior finish of earth, peat, etc., see note. Other exterior finish of earth, peat, etc., see note
Wood panelling <undefined> Wood panelling. Wood panelling
Rough wood (juniper branches, birch rod, etc.) <undefined> Wood panelling Rough wood (juniper branches, birch rod, etc.) Rough wood (juniper branches, birch rod, etc.)
Horizontal wood panel, supanel with or without edge cutting <undefined> Wood panelling Horizontal wood panel, supanel with or without edge cutting. Horizontal wood panel, supanel with or without edge cutting
Horizontal wood panelling with planed edge profile <undefined> Wood panelling Horizontal wood panelling with planed edge profile. Horizontal wood panelling with planed edge profile
Horizontal wood panel, planed, plowed?? and with an edge profilel <undefined> Wood panelling Horizontal wood panel, planed, plowed?? and with an edge profilel. Horizontal wood panel, planed, plowed?? and with an edge profilel
Vertical overlaying and underlaying panel with or without edge cutting <undefined> Wood panelling Vertical overlaying and underlaying panel with or without edge cutting. Vertical overlaying and underlaying panel with or without edge cutting
Vertical overlaying and underlaying panel with planed edge profile <undefined> Wood panelling Vertical overlaying and underlaying panel with planed edge profile. Vertical overlaying and underlaying panel with planed edge profile
Vertical wood panel with the boards side by side (barn panel) <undefined> Wood panelling Vertical wood panel with the boards side by side (barn panel). Vertical wood panel with the boards side by side (barn panel)
Vertical wood panel, planed, plowed, with or without edge profile <undefined> Wood panelling Vertical wood panel, planed, plowed, with or without edge profile. Vertical wood panel, planed, plowed, with or without edge profile
Other type of wood panelling, see note <undefined> Wood panelling Other type of wood panelling, see note. Other type of wood panelling, see note
Exterior finish of stone material <undefined> Exterior finish of stone material. Exterior finish of stone material
Wild slate panelling <undefined> Stone materiel panelling Wild slate panelling. Wild slate panelling
Cut slate panelling <undefined> Stone materiel panelling Cut slate panelling. Cut slate panelling
Sheet of other natural stone (i.e. polished granite) <undefined> Exterior finish of stone material Sheet of other natural stone (i.e. polished granite). Sheet of other natural stone (i.e. polished granite)
Cheramic tiles, bricks, etc. <undefined> Exterior finish of stone material. Cheramic tiles, bricks, etc. Cheramic tiles, bricks, etc.
Nail brick??, etc. <undefined> Exterior finish of stone material. Nail brick??, etc. Nail brick??, etc.
Other type of stone covering, see note <undefined> Exterior finish of stone material. Other type of stone covering, see note. Other type of stone covering, see note
Covering of cement material <undefined> Covering of cement material. Covering of cement material
All types of cement and lime plaster <undefined> Covering of cement material. All types of cement and lime plaster. All types of cement and lime plaster
Concrete plates <undefined> Covering of cement material. Concrete plates. Concrete plates
Sheet of asbestos cement ("eternit", etc.) <undefined> Covering of cement material. Sheet of asbestos cement ("eternit", etc.) Sheet of asbestos cement ("eternit", etc.)
Other types of artificial stone <undefined> Covering of cement material Other types of artificial stone. Other types of artificial stone
Other type of plastering/artificial stone covering, see note <undefined> Covering of cement material. Other type of plastering/artificial stone covering, see note. Other type of plastering/artificial stone covering, see note
Sheet covering (metal, etc.) <undefined> Sheet covering (metal, etc.) Sheet covering (metal, etc.)
Steel corrugated sheet (corrugated plate) <undefined> Sheet covering (metal, etc.). Steel corrugated sheet (corrugated plate). Steel corrugated sheet (corrugated plate)
Aluminum corrugated sheet <undefined> Sheet covering (metal, etc.). Aluminum corrugated sheet. Aluminum corrugated sheet
Other corrugated metal sheet <undefined> Sheet covering (metal, etc.). Other corrugated metal sheet. Other corrugated metal sheet
Flat sheet of metal (steel, aluminum, zinc, copper, etc.) <undefined> Sheet covering (metal, etc.). Flat sheet of metal (steel, aluminum, zinc, copper, etc.) Flat sheet of metal (steel, aluminum, zinc, copper, etc.)
Wood pulp corrugated sheet, impregnated (onduline, etc.) <undefined> Sheet covering (metal, etc.) Wood pulp corrugated sheet, impregnated (onduline, etc.) Wood pulp corrugated sheet, impregnated (onduline, etc.)
Panels of veneer, hardboard, etc. <undefined> Sheet covering (metal, etc.). Panels of veneer, hardboard, etc. Panels of veneer, hardboard, etc.
Glas/fibre glas sheet <undefined> Sheet covering (metal ,etc.). sheet of glas/fibre glas Glas/fibre glas sheet
Other type of sheet covering, see note <undefined> Sheet covering (metal, etc.). Other type of sheet covering, see note. Other type of sheet covering, see note
Cardboard lining, plastic lining, etc. <undefined> Cardboard lining, plastic lining, etc. Cardboard lining, plastic lining, etc.
Cardboard lining <undefined> Cardboard lining. Cardboard lining
Plastic lining <undefined> Plastic lining Plastic lining
Other type of foil lining, see note <undefined> Cardboard lining, plastic lining, etc. Other type of foil lining, see note. Other type of foil lining, see note
Other type of exterior finish <undefined> Other type of exterior finish. Other type of exterior finish

Vis Fasade i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1