Season SEASON

kodeliste

Norsk institutt for naturforskning Gyldig

name of season
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Summer sommer er 1.april – 31.juli Summer
Autumn høst er 1.august – 31.oktober Autumn
Winter vinter er 1.november – 31.mars Winter
Verdi Navn Beskrivelse
Summer sommer er 1.april – 31.juli
Autumn høst er 1.august – 31.oktober
Winter vinter er 1.november – 31.mars
Name Description Code value
Sommer Sommer
Høst Høst
Vinter Vinter

Vis Season i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1