Taktekking Roofing TAKTEKKING

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

angivelse av type taktekking Merknad: Rubrikk nr 22 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. Tilsvarer kodelista KulturminnetsTaktekkingMateriale i SOSI versjon 3.4.
statement of type of roofing Note: Section no. 22 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain. Corresponds to the code list culturalHeritageRoofingMaterial in SOSI version 3.4.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Tekning av never, torv m.v. Tekning av never, torv m.v. 10
Torv (never med jord/torv over) Torv (never med jord/torv over) 11
Never (never med lett treverk over) Never (never med lett treverk over) 12
Halm, strå Halm, strå 13
Annen type jord-, torv-, never- og stråtekking, se merknad Annen type jord-, torv-, never- og stråtekking, se merknad 19
Tekning av tre Tekning av tre 20
Flis Tekning av tre. Flis 21
Spon Tekning av tre. Spon 22
Halvkløvninger (runde stokker kløvd på langs) Tekning av tre. Halvkløvninger (runde stokker kløvd på langs) 23
Bord Tekning av tre. Bord 24
Annen type tekning av tre, se merknad Annen type tekning av tre, se merknad 29
Tekning av naturstein Tekning av naturstein 30
Villskifer Tekning av naturstein. Villskifer 31
Hoggen skifer Tekning av naturstein. Hoggen skifer 32
Annen type naturstein-tekning, se merknad Annen type naturstein-tekning, se merknad 39
Tekning av teglmaterialer Tekning av teglmaterialer 40
Krum tegl takstein, uglassert Tekning av teglmaterialer. Krum tegl takstein, uglassert 41
Krum tegl takstein, glassert Tekning av teglmaterialer. Krum tegl takstein, glassert 42
Flat tegl takstein, uglassert (eks. beverhale) Tekning av teglmaterialer. Flat tegl takstein, uglassert (eks. beverhale) 44
Flat tegl takstein, glassert Tekning av teglmaterialer. Flat tegl takstein, glassert 45
Annen type tegltekning, se merknad Annen type tegltekning, se merknad 49
Tekning av sementvarematerialer Tekning av sementvarematerialer 50
Krum betongtakstein (sementtakstein) Tekning av sementvarematerialer. Krum betongtakstein (sementtakstein) 51
Flat betongtakstein (sementtakstein) Tekning av sementvarematerialer. Flat betongtakstein (sementtakstein) 52
Asbestsementplater (eternit o.l.) Tekning av sementvarematerialer. Asbestsementplater (eternit o.l.) 53
Annen type tekning av sementvarematerialer, se merknad Annen type tekning av sementvarematerialer, se merknad 59
Tekning av plater (av metall m.v.) Tekning av plater (av metall m.v.) 60
Stål bølgeplater (bølgeblikk) Tekning av plater (av metall m.v.). Stål bølgeplater (bølgeblikk) 61
Aluminium bølgeplater Tekning av plater (av metall m.v.). Aluminium bølgeplater 62
Andre bølgeplater av metall Tekning av plater (av metall m.v.). Andre bølgeplater av metall 63
Flat, falset metalltekning (stål, aluminium, kopper, bly e.l.) Tekning av plater (av metall m.v.). Flat, falset metalltekning (stål, aluminium, kopper, bly e.l.) 64
Cellulose bølgeplater, impregnerte (onduline e.l.) Tekning av plater (av metall m.v.). Cellulose bølgeplater, impregnerte (onduline e.l.) 65
Annen type platetekning, se merknad Annen type platetekning, se merknad 69
Tekning av papp, plast m.v. Tekning av papp, plast m.v. 70
Papp Tekning av papp. 71
Plast Tekning av plast. 72
Annen type folietekning, se merknad Tekning av papp, plast m.v. Annen type folietekning, se merknad 79
Annet taktekkingsmateriale Annet taktekkingsmateriale 90
Verdi Navn Beskrivelse
10 Tekning av never, torv m.v. Tekning av never, torv m.v.
11 Torv (never med jord/torv over) Torv (never med jord/torv over)
12 Never (never med lett treverk over) Never (never med lett treverk over)
13 Halm, strå Halm, strå
19 Annen type jord-, torv-, never- og stråtekking, se merknad Annen type jord-, torv-, never- og stråtekking, se merknad
20 Tekning av tre Tekning av tre
21 Flis Tekning av tre. Flis
22 Spon Tekning av tre. Spon
23 Halvkløvninger (runde stokker kløvd på langs) Tekning av tre. Halvkløvninger (runde stokker kløvd på langs)
24 Bord Tekning av tre. Bord
29 Annen type tekning av tre, se merknad Annen type tekning av tre, se merknad
30 Tekning av naturstein Tekning av naturstein
31 Villskifer Tekning av naturstein. Villskifer
32 Hoggen skifer Tekning av naturstein. Hoggen skifer
39 Annen type naturstein-tekning, se merknad Annen type naturstein-tekning, se merknad
40 Tekning av teglmaterialer Tekning av teglmaterialer
41 Krum tegl takstein, uglassert Tekning av teglmaterialer. Krum tegl takstein, uglassert
42 Krum tegl takstein, glassert Tekning av teglmaterialer. Krum tegl takstein, glassert
44 Flat tegl takstein, uglassert (eks. beverhale) Tekning av teglmaterialer. Flat tegl takstein, uglassert (eks. beverhale)
45 Flat tegl takstein, glassert Tekning av teglmaterialer. Flat tegl takstein, glassert
49 Annen type tegltekning, se merknad Annen type tegltekning, se merknad
50 Tekning av sementvarematerialer Tekning av sementvarematerialer
51 Krum betongtakstein (sementtakstein) Tekning av sementvarematerialer. Krum betongtakstein (sementtakstein)
52 Flat betongtakstein (sementtakstein) Tekning av sementvarematerialer. Flat betongtakstein (sementtakstein)
53 Asbestsementplater (eternit o.l.) Tekning av sementvarematerialer. Asbestsementplater (eternit o.l.)
59 Annen type tekning av sementvarematerialer, se merknad Annen type tekning av sementvarematerialer, se merknad
60 Tekning av plater (av metall m.v.) Tekning av plater (av metall m.v.)
61 Stål bølgeplater (bølgeblikk) Tekning av plater (av metall m.v.). Stål bølgeplater (bølgeblikk)
62 Aluminium bølgeplater Tekning av plater (av metall m.v.). Aluminium bølgeplater
63 Andre bølgeplater av metall Tekning av plater (av metall m.v.). Andre bølgeplater av metall
64 Flat, falset metalltekning (stål, aluminium, kopper, bly e.l.) Tekning av plater (av metall m.v.). Flat, falset metalltekning (stål, aluminium, kopper, bly e.l.)
65 Cellulose bølgeplater, impregnerte (onduline e.l.) Tekning av plater (av metall m.v.). Cellulose bølgeplater, impregnerte (onduline e.l.)
69 Annen type platetekning, se merknad Annen type platetekning, se merknad
70 Tekning av papp, plast m.v. Tekning av papp, plast m.v.
71 Papp Tekning av papp.
72 Plast Tekning av plast.
79 Annen type folietekning, se merknad Tekning av papp, plast m.v. Annen type folietekning, se merknad
90 Annet taktekkingsmateriale Annet taktekkingsmateriale
Name Type Description Code value
Tekning av never, torv m.v. <undefined>
Peat (birch bark with earth/peat above) <undefined> Peat (birch bark with earth/peat above) Peat (birch bark with earth/peat above)
Birch bark (birch bark med light woodwork above) <undefined> Birch bark (birch bark med light woodwork above) Birch bark (birch bark med light woodwork above)
Straw <undefined> Straw Straw
Other type of earth, peat, birch bark and straw roofing, see note <undefined> Other type of earth, peat, birch bark and straw roofing, see note Other type of earth, peat, birch bark and straw roofing, see note
Wood roofing <undefined> Wood roofing Wood roofing
Chips <undefined> Wood roofing Chips Chips
Chips <undefined> Wood roofing Chips Chips
Semi-splittings?? (round logs split lengthwise) <undefined> Wood roofing Semi-splittings?? (round logs split lengthwise) Semi-splittings?? (round logs split lengthwise)
Table <undefined> Wood roofing Table Table
Other type of wood roofing, see note <undefined> Other type of wood roofing, see note Other type of wood roofing, see note
Roofing of natural stone <undefined> Roofing of natural stone Roofing of natural stone
Natural slate <undefined> Roofing of natural stone. Natural slate Natural slate
Cut slate <undefined> Roofing of natural stone. Cut slate Cut slate
Other type of natural stone roofing, see note <undefined> Other type of natural stone roofing, see note Other type of natural stone roofing, see note
Roofing of brick material <undefined> Roofing of brick material Roofing of brick material
Brick flap tile, unglazed <undefined> Roofing of brick material. Brick flap tile, unglazed Brick flap tile, unglazed
Brick flap tile, glazed <undefined> Roofing of brick material. Brick flap tile, glazed Brick flap tile, glazed
Flat brick tile, unglazed (e.g. beavertail??) <undefined> Roofing of brick material. Flat brick tile, unglazed (e.g. beavertail??) Flat brick tile, unglazed (e.g. beavertail??)
Flat roofing tile, glazed <undefined> Roofing of brick material. Flat roofing tile, glazed Flat roofing tile, glazed
Other type of tile roofing, see note <undefined> Other type of tile roofing, see note Other type of tile roofing, see note
Roofing of cement material <undefined> Roofing of cement material Roofing of cement material
Concrete flap tile (cement tile) <undefined> Roofing of cement material. Concrete flap tile (cement tile) Concrete flap tile (cement tile)
Flat concrete tiles (cement tile) <undefined> Roofing of cement material. Flat concrete tiles (cement tile) Flat concrete tiles (cement tile)
Asbestos-cement plates ("eternit", etc.) <undefined> Roofing of cement material. Asbestos-cement plates ("eternit", etc.) Asbestos-cement plates ("eternit", etc.)
Other types of cement material roofing, see note <undefined> Other types of cement material roofing, see note Other types of cement material roofing, see note
Plate roofing (metal, etc.) <undefined> Plate roofing (metal, etc.) Plate roofing (metal, etc.)
Steel corrugated sheet (corrugated plate) <undefined> Plate roofing (metal, etc.). Steel corrugated sheet (corrugated plate) Steel corrugated sheet (corrugated plate)
Aluminium corrugated sheet <undefined> Plate roofing (metal, etc.). Aluminium corrugated sheet Aluminium corrugated sheet
Other corrugated metal sheet <undefined> Plate roofing (metal, etc.). Other corrugated metal sheet Other corrugated metal sheet
Flat, notched metal roofing (steel, aluminium, copper, lead, etc.) <undefined> Plate roofing (metal, etc.). Flat, notched metal roofing (steel, aluminium, copper, lead, etc.) Flat, notched metal roofing (steel, aluminium, copper, lead, etc.)
Cellulose corrugated sheet, impregnated ("onduline", etc.) <undefined> Plate roofing (metal, etc.). Cellulose corrugated sheet, impregnated ("onduline", etc.) Cellulose corrugated sheet, impregnated ("onduline", etc.)
Other type of plate roofing, see note <undefined> Other type of plate roofing, see note Other type of plate roofing, see note
Roofing of cardboard, plastics, etc. <undefined> Roofing of cardboard, plastics, etc. Roofing of cardboard, plastics, etc.
Cardboard <undefined> Cardboard roofing. Cardboard
Plastics <undefined> Roofing of plastics. Plastics
Other type of foil roofing, see note <undefined> Roofing of cardboard, plastics, etc. Other type of foil roofing, see note Other type of foil roofing, see note
Other roofing material <undefined> Other roofing material Other roofing material

Vis Taktekking i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1