VegIdent

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

Unik ekstern identifisering av veg (i adressesammenheng).
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Avledet fra Nasjonal hovedinndeling, Kommune Integer 1..1
adressekode Et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Integer 1..1
Integer 1..1
Name Type English Description
kommunenummer Integer
adressekode Integer

Vis VegIdent i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1