Vernelov PreservationStatute VERN_LOV

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

hvilken lov vern av objektet er hjemlet i
which statute the preservation of the object is founded on
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Kulturminnelova av 1978 KML
Verdi Navn Beskrivelse
KML Kulturminnelova av 1978
Name Type Description Code value
Kulturminnelova av 1978 <undefined>

Vis Vernelov i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1