Belegning_Type 8736 NVDB_BELEGNING_TYPE

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir type belegning for gangfeltet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
stein Stein: Belegningsstein f.eks av type granitt , brostein etc stein
betongstein Betongstein betongstein
betongheller Betongheller betongheller
skiferheller Skiferheller skiferheller
betong Betong betong
asfalt Asfalt asfalt
Verdi Navn Beskrivelse
stein Stein: Belegningsstein f.eks av type granitt , brostein etc
betongstein Betongstein
betongheller Betongheller
skiferheller Skiferheller
betong Betong
asfalt Asfalt
Name Description Code value
11566 11566
11564 11564
11563 11563
11565 11565
11559 11559
11567 11567

Vis Belegning_Type i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
11566 Stein 1 ..1
11564 Betongstein 1 ..1
11563 Betongheller 1 ..1
11565 Skiferheller 1 ..1
11559 Betong 1 ..1
11567 Asfalt 1 ..1