Fylkesnummer FYLKESNR

kodeliste

Kystverket Ukjent

nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
01 Østfold 01
02 Akershus 02
03 Oslo 03
04 Hedmark 04
05 Oppland 05
06 Buskerud 06
07 Vestfold 07
08 Telemark 08
09 Aust-Agder 09
10 Vest-Agder 10
11 Rogaland 11
12 Hordaland 12
13 Bergen (utgått) 13
14 Sogn og Fjordane 14
15 Møre og Romsdal 15
16 Sør-Trøndelag 16
17 Nord-Trøndelag 17
18 Nordland 18
19 Troms - Romsa 19
20 Finnmark - Finnmárku 20
21 Svalbard 21
22 Jan Mayen 22
23 Kontinentalsokkelen 23
Verdi Navn Beskrivelse
01 Østfold
02 Akershus
03 Oslo
04 Hedmark
05 Oppland
06 Buskerud
07 Vestfold
08 Telemark
09 Aust-Agder
10 Vest-Agder
11 Rogaland
12 Hordaland
13 Bergen (utgått)
14 Sogn og Fjordane
15 Møre og Romsdal
16 Sør-Trøndelag
17 Nord-Trøndelag
18 Nordland
19 Troms - Romsa
20 Finnmark - Finnmárku
21 Svalbard
22 Jan Mayen
23 Kontinentalsokkelen
Name Type Description Code value
01 <undefined>
02 <undefined>
03 <undefined>
04 <undefined>
05 <undefined>
06 <undefined>
07 <undefined>
08 <undefined>
09 <undefined>
10 <undefined>
11 <undefined>
12 <undefined>
13 <undefined>
14 <undefined>
15 <undefined>
16 <undefined>
17 <undefined>
18 <undefined>
19 <undefined>
20 <undefined>
21 <undefined>
22 <undefined>
23 <undefined>

Vis Fylkesnummer i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1