KulturminneHovedMateriale CulturalHeritageArtefactMainMaterial KM_MAT

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

hovedmaterialet brukt i framstilling av kulturminnet Merknad: Kun hovedmaterialet skal angis, men kombinasjoner kan forekomme. Det er mulighet for å registrere inntil 3 verdier pr. objekt.
the main material used in the making of the cultural artefact Note: Only the main material shall be indicated, but combinations may occur. Up to 3 values per object may be registered.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Jord Ubrent leire, jord (med eller uten halm eller annet bindingsmateriale) 1
Tre Tre, tømmer, planker, halvkløvninger, stav, kubber 2
Stein Bearbeidet eller naturstein 3
Murstein Murstein, teglstein, brent leire 4
Metall 5
Betong Betong, armert betong 6
Glass 7
Støpestein Komposisjon, kunstig stein, Leca og lignende 8
Steinull Steinull, mineralull, Rockwool, annet kunstig isoleringsmateriale 9
Maling Hulemalerier og lignende 10
Annet byggemateriale 11
Intet Naturfenomen, funnsted 12
Ukjent 99
Verdi Navn Beskrivelse
1 Jord Ubrent leire, jord (med eller uten halm eller annet bindingsmateriale)
2 Tre Tre, tømmer, planker, halvkløvninger, stav, kubber
3 Stein Bearbeidet eller naturstein
4 Murstein Murstein, teglstein, brent leire
5 Metall
6 Betong Betong, armert betong
7 Glass
8 Støpestein Komposisjon, kunstig stein, Leca og lignende
9 Steinull Steinull, mineralull, Rockwool, annet kunstig isoleringsmateriale
10 Maling Hulemalerier og lignende
11 Annet byggemateriale
12 Intet Naturfenomen, funnsted
99 Ukjent
Name Type Description Code value
Soil <undefined> Unfired clay, soil (with or without straw or other binder) Soil
Wood <undefined> Wood, timber, planks, semi-cleaved timber, ??poles/staves, logs Wood
Rock <undefined> Processed or natural rock Rock
Brick <undefined> Brick, tile, fired clay Brick
Metal <undefined> Metal
Concrete <undefined> Concrete, reinforced concrete Concrete
Glass <undefined> Glass
Cast rock / Concrete products <undefined> Composition/artificial rock, Leca, etc. Cast rock / Concrete products
Rock wool <undefined> Rock wool, mineral wool, or other synthetic insulation material Rock wool
Paint <undefined> Cave paintings, etc. Paint
Other building material <undefined> Other building material
Nothing <undefined> Natural phenomenon, site of find Nothing
Unknown <undefined> Unknown

Vis KulturminneHovedMateriale i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1