Branndør 3509 NVDB_BRANNDØR

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om døren er godkjent branndør
Navn Beskrivelse Kodeverdi
ja Ja ja
nei Nei nei
Verdi Navn Beskrivelse
ja Ja
nei Nei
Name Description Code value
4694 4694
4695 4695

Vis Branndør i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
4694 Ja 1 ..1
4695 Nei 1 ..1