ArealbrukRestriksjon AREALBRUK_RESTR

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

om det foreligger restriksjoner på arealbruk på eiendommen
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ingen 1
Tinglysning tinglysning i hht. Forurensningsloven 2
Båndlegging/regulering båndlegging/regulering i hht. Plan- og bygningsloven 3
Rådighetsbegrensning rådighetsbegrensning i hht Forurensningsloven 4
Verdi Navn Beskrivelse
1 Ingen
2 Tinglysning tinglysning i hht. Forurensningsloven
3 Båndlegging/regulering båndlegging/regulering i hht. Plan- og bygningsloven
4 Rådighetsbegrensning rådighetsbegrensning i hht Forurensningsloven
Name Description Code value
Ingen
Tinglysning
Båndlegging/regulering
Rådighetsbegrensning

Vis ArealbrukRestriksjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1