GeotekniskProsedyreKontroll GeotechnicalProcedureControl

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

en detaljert beskrivelse av en type geoteknisk kontrollmåling
detailed description of a type of control measurement
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
metodeReferanse angir hvilken standard som er benyttet Eksempel: NS8013 : 1982 CharacterString 1..1
utstyrIdentitet serienummer eller annen unik identifikasjon av utstyr CharacterString 0..1
utstyrBeskrivelse beskrivelse av utstyr CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 1..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
Name Type English Description
metodeReferanse CharacterString reference to standard which have been used
utstyrIdentitet CharacterString equipmentId serial number or other unique identification of the equipment.
utstyrBeskrivelse CharacterString equipmentdescription description of equipment used

Vis GeotekniskProsedyreKontroll i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype HelningMåleProsedyre supertype GeotekniskProsedyreKontroll
arv subtype DeformasjonMåleProsedyre supertype GeotekniskProsedyreKontroll