Registreringsversjon MeasuringMethodElevation REGISTRERINGSVERSJON

kodeliste

Geovekst Gyldig

FKB-versjon som ligger til grunn for registrering. Mest relevant for data som er fotogrammetrisk registrert.

Vis Registreringsversjon i NVDB Datakatalog