Medium MEDIUM

kodeliste

Geovekst Gyldig

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.

Vis Medium i NVDB Datakatalog