ForholdAndreHus RelationshipOtherBuildings FORHOLDANDREHUS

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

kulturminnets forhold til andre hus
Cultural heritage site's relationship to other buildings
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Bygning som er en del av et anlegg, og er frittstående AF
Bygning som er en del av et anlegg, og er sammenbygd med andre AS
Selvstendig bygning som er frittstående SF
Selvstendig bygning som er sammenbygd med andre SS
Ikke oppgitt Forholdet til andre hus er ikke oppgitt I
Verdi Navn Beskrivelse
AF Bygning som er en del av et anlegg, og er frittstående
AS Bygning som er en del av et anlegg, og er sammenbygd med andre
SF Selvstendig bygning som er frittstående
SS Selvstendig bygning som er sammenbygd med andre
I Ikke oppgitt Forholdet til andre hus er ikke oppgitt
Name Type Description Code value
Building which is part of a plant/installation, but is detached <undefined> Building which is part of a plant/installation, but is detached
Building which is a part of a plant/installation, and which is joined with others <undefined> Building which is a part of a plant/installation, and which is joined with others
Single building which is detached <undefined> Single building which is detached
Single building which have been connected to others <undefined> Single building which have been connected to others
Not stated <undefined> Relationship with other houses not stated Not stated

Vis ForholdAndreHus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1