Takform RoofShape TAKFORM

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

angivelse av SEFRAK minnets takform Merknad: Rubrikk nr 21 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. Tilsvarer kodelista kulturminnetsHovedtakform i SOSI versjon 3.4
indication of the roof shape of the Sefrak heritage site Note: Section no. 21 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain. Note: Corresponds to the code list culturalHeritageMainRoofShape in SOSI version 3.4
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Saltak 10
Vanlig saltak Vanlig saltak 11
Saltak med konvekst buete flater (buetak) Saltak med konvekst buete flater (buetak) 12
Saltak med konkavt buete flater (svai) Saltak med konkavt buete flater (svai) 13
Annen type saltak, se merknad Annen type saltak, se merknad 19
Valmtak m.v. Valmtak m.v. 20
Pyramidetak Valmtak m.v. Pyramidetak 21
Helvalmtak Helvalmtak 22
Halvvalmtak Halvvalmtak 23
Sateritak Valmtak m.v. Sateritak 24
Mansardtak Valmtak m.v. Mansardtak 25
Annen type valmaktig tak, se merknad Annen type valmaktig tak, se merknad 29
Pulttak, flatt tak m.v. Pulttak, flatt tak m.v. 30
Pulttak Pulttak 31
Tannet tak (sagtak m.v.) Pulttak, flatt tak m.v. Tannet tak (sagtak m.v.) 32
Flatt tak Flatt tak 33
Annen type pultaktig tak, se merknad Annen type pultaktig tak, se merknad 39
Hvelv, kuppeltak m.v. Hvelv, kuppeltak m.v. 40
Hvelvtak Hvelvtak 41
Skalltak Hvelv, kuppeltak m.v. Skalltak 42
Kuppel Kuppel 43
Annen takform av hvelv-/kuppeltype, se merknad Annen takform av hvelv-/kuppeltype, se merknad 49
Annen takform Annen takform 90
Verdi Navn Beskrivelse
10 Saltak
11 Vanlig saltak Vanlig saltak
12 Saltak med konvekst buete flater (buetak) Saltak med konvekst buete flater (buetak)
13 Saltak med konkavt buete flater (svai) Saltak med konkavt buete flater (svai)
19 Annen type saltak, se merknad Annen type saltak, se merknad
20 Valmtak m.v. Valmtak m.v.
21 Pyramidetak Valmtak m.v. Pyramidetak
22 Helvalmtak Helvalmtak
23 Halvvalmtak Halvvalmtak
24 Sateritak Valmtak m.v. Sateritak
25 Mansardtak Valmtak m.v. Mansardtak
29 Annen type valmaktig tak, se merknad Annen type valmaktig tak, se merknad
30 Pulttak, flatt tak m.v. Pulttak, flatt tak m.v.
31 Pulttak Pulttak
32 Tannet tak (sagtak m.v.) Pulttak, flatt tak m.v. Tannet tak (sagtak m.v.)
33 Flatt tak Flatt tak
39 Annen type pultaktig tak, se merknad Annen type pultaktig tak, se merknad
40 Hvelv, kuppeltak m.v. Hvelv, kuppeltak m.v.
41 Hvelvtak Hvelvtak
42 Skalltak Hvelv, kuppeltak m.v. Skalltak
43 Kuppel Kuppel
49 Annen takform av hvelv-/kuppeltype, se merknad Annen takform av hvelv-/kuppeltype, se merknad
90 Annen takform Annen takform
Name Type Description Code value
Gable roof <undefined> Gable roof
Ordinary gable roof <undefined> Ordinary gable roof Ordinary gable roof
Gable roof with convex arc surfaces (compass roof) <undefined> Gable roof with convex arc surfaces (compass roof) Gable roof with convex arc surfaces (compass roof)
Gable roof with concave arc surfaces (sway-backed) <undefined> Gable roof with concave arc surfaces (sway-backed) Gable roof with concave arc surfaces (sway-backed)
Other type of gable roof, see note <undefined> Other type of gable roof, see note Other type of gable roof, see note
Hip roof, etc. <undefined> Hip roof, etc. Hip roof, etc.
Pyramid roof <undefined> Hip roof, etc. Pyramid roof Pyramid roof
Full hip roof <undefined> Full hip roof Full hip roof
Jerkin-head?? roof <undefined> Jerkin-head roof Jerkin-head?? roof
Sateri?? roof <undefined> Hip roof, etc. Sateri?? roof Sateri?? roof
Mansard roof <undefined> Hip roof, etc. Mansard roof Mansard roof
Other type of hip roof, see note <undefined> Other type of hip roof, see note Other type of hip roof, see note
Desk?? roof, flat roof, etc. <undefined> Desk?? roof, flat roof, etc. Desk?? roof, flat roof, etc.
Desk?? roof <undefined> Desk?? roof Desk?? roof
Cogged roof (shed roof, etc.) <undefined> Desk roof, flat roof, etc. Cogged roof (shed roof, etc.) Cogged roof (shed roof, etc.)
Flat roof <undefined> Flat roof Flat roof
Other type of desk?? roof, see note <undefined> Other type of desk?? roof, see note Other type of desk?? roof, see note
Cap, dome roof, etc. <undefined> Cap, dome roof, etc. Cap, dome roof, etc.
Capped roof <undefined> Capped roof Capped roof
Shell roof <undefined> Capped, dome roof, etc. Shell roof Shell roof
Dome <undefined> Dome Dome
Other roof shape of the arch/dome type, see note <undefined> Other roof shape of the arch/dome type, see note Other roof shape of the arch/dome type, see note
Other roof shape <undefined> Other roof shape Other roof shape

Vis Takform i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1