SOSI_ObjektkatalogOperasjon

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

operasjon utførte på data, ofte benyttet for å beskrive hvordan egenskaper er avledet i modellen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
signatur formal basis for assessing the interoperability of feature definitions between applications and datasets. CharacterString 1..1
formellDefinisjon CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 1..1
CharacterString 0..1
Name Type English Description
signatur CharacterString
formellDefinisjon CharacterString

Vis SOSI_ObjektkatalogOperasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1