ForurensetGrunnType FORUR_GRUNNTYPE

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

grov inndeling av forurenset grunn lokaliteter
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Deponi 1
Kommunalt deponi 2
Forurenset grunn 3
Krigsetterlatenskap 4
Forurenset sjøbunn 5
Ferskvannssedimenter 6
Skipsverft 7
Skytebane 8
Verdi Navn Beskrivelse
1 Deponi
2 Kommunalt deponi
3 Forurenset grunn
4 Krigsetterlatenskap
5 Forurenset sjøbunn
6 Ferskvannssedimenter
7 Skipsverft
8 Skytebane
Name Description Code value
Deponi
Kommunalt deponi
Forurenset grunn
Krigsetterlatenskap
Forurenset sjøbunn
Ferskvannssedimenter
Skipsverft
Skytebane

Vis ForurensetGrunnType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1