TypeSkiltportal 1106 NVDB_TYPESKILTPORTAL

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type vegobjektet er av
Navn Beskrivelse Kodeverdi
helportal Helportal helportal
halvportal Halvportal halvportal
bjelkeGitterdragerITak Bjelke/gitterdrager i tak: Skiltportal i form av bjelke/gitterdrager som henger i tak. Aktuell i forbindlese med tunneler og underganger bjelkeGitterdragerITak
wirestrekk Wirestrekk wirestrekk
Verdi Navn Beskrivelse
helportal Helportal
halvportal Halvportal
bjelkeGitterdragerITak Bjelke/gitterdrager i tak: Skiltportal i form av bjelke/gitterdrager som henger i tak. Aktuell i forbindlese med tunneler og underganger
wirestrekk Wirestrekk
Name Description Code value
2872 2872
2869 2869
18489 18489
2875 2875

Vis TypeSkiltportal i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
2872 Helportal 1 ..1
2869 Halvportal 1 ..1
18489 Bjelke/gitterdrager i tak 1 ..1
2875 Wirestrekk 1 ..1