OpprinneligSosialtMiljø OriginalSocialEnvironment OPPRINNELIGSOSIALTMILJØ

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

angivelse av en bygnings opprinnelige sosiale miljø
indication of a building's original social environment
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Embetsverk/institusjon Embetsverk/institusjon 10
Kongehus, adel, se merknad Embetsverk/institusjon. Kongehus, adel, se merknad 11
Sivil embetsperson Embetsverk/institusjon. Sivil embetsperson 12
Militær embetsperson, se merknad Embetsverk/institusjon. Militær embetsperson, se merknad 13
Offentlig institusjon, se merknad Embetsverk/institusjon. Offentlig institusjon, se merknad 14
Annen institusjon, se merknad Embetsverk/institusjon. Annen institusjon, se merknad 15
Forening, lag, stiftelse, se merknad Embetsverk/institusjon. Forening, lag, stiftelse, se merknad 16
Annet innen embetsverk, se merknad Embetsverk/institusjon. Annet innen embetsverk, se merknad 19
Næringsdrivende Næringsdrivende 20
Godseier Næringsdrivende. Godseier 21
Væreier Næringsdrivende. Væreier 22
Bedriftsherre Næringsdrivende. Bedriftsherre 23
Næringsdrivende i handel og tjenesteyrker Næringsdrivende i handel og tjenesteyrker 24
Bonde Næringsdrivende. Bonde 25
Fisker Næringsdrivende. Fisker 26
Håndverker, småindustridrivende Næringsdrivende. Håndverker, småindustridrivende 27
Selskap, organisasjon, se merknad Næringsdrivende. Selskap, organisasjon, se merknad 28
Annet innen næringsdrift, se merknad Annet innen næringsdrift, se merknad 29
Tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v. Tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v. 30
Tjenestemann, funksjonær Tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v. Tjenestemann, funksjonær 31
Husmann, strandsitter Tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v. Husmann, strandsitter 32
Arbeider Tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v. Arbeider 33
Annet innen tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v., se merknad Annet innen tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v., se merknad 39
Hus for fylkeskommunal og kommunal forvaltning 662
Verdi Navn Beskrivelse
10 Embetsverk/institusjon Embetsverk/institusjon
11 Kongehus, adel, se merknad Embetsverk/institusjon. Kongehus, adel, se merknad
12 Sivil embetsperson Embetsverk/institusjon. Sivil embetsperson
13 Militær embetsperson, se merknad Embetsverk/institusjon. Militær embetsperson, se merknad
14 Offentlig institusjon, se merknad Embetsverk/institusjon. Offentlig institusjon, se merknad
15 Annen institusjon, se merknad Embetsverk/institusjon. Annen institusjon, se merknad
16 Forening, lag, stiftelse, se merknad Embetsverk/institusjon. Forening, lag, stiftelse, se merknad
19 Annet innen embetsverk, se merknad Embetsverk/institusjon. Annet innen embetsverk, se merknad
20 Næringsdrivende Næringsdrivende
21 Godseier Næringsdrivende. Godseier
22 Væreier Næringsdrivende. Væreier
23 Bedriftsherre Næringsdrivende. Bedriftsherre
24 Næringsdrivende i handel og tjenesteyrker Næringsdrivende i handel og tjenesteyrker
25 Bonde Næringsdrivende. Bonde
26 Fisker Næringsdrivende. Fisker
27 Håndverker, småindustridrivende Næringsdrivende. Håndverker, småindustridrivende
28 Selskap, organisasjon, se merknad Næringsdrivende. Selskap, organisasjon, se merknad
29 Annet innen næringsdrift, se merknad Annet innen næringsdrift, se merknad
30 Tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v. Tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v.
31 Tjenestemann, funksjonær Tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v. Tjenestemann, funksjonær
32 Husmann, strandsitter Tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v. Husmann, strandsitter
33 Arbeider Tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v. Arbeider
39 Annet innen tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v., se merknad Annet innen tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v., se merknad
Hus for fylkeskommunal og kommunal forvaltning
Name Type Description Code value
The civil service/institution <undefined> The civil service/institution The civil service/institution
Royal family, nobility, see note <undefined> The Civil Service/institution. Royal family, nobility, see note Royal family, nobility, see note
Civil official <undefined> The civil service/institution. Civil official Civil official
Military official, see note <undefined> The civil service/institution. Military official, see note Military official, see note
Public institution, see note <undefined> The civil service/institution. Public institution, see note Public institution, see note
Other institutions, see note <undefined> The civil service/institution. Other institutions, see note Other institutions, see note
Association, team, foundation, see note <undefined> The Civil Service/institution. Association, team, foundation, see note Association, team, foundation, see note
Miscellaneous within civil service, see note <undefined> The civil service/institution. Miscellaneous within civil service, see note Miscellaneous within civil service, see note
Business person <undefined> Business person Business person
Landowner <undefined> Business person. Landowner Landowner
Owner of fishing village/place <undefined> Business person. Owner of fishing village/place Owner of fishing village/place
Entrepreneur <undefined> Business person. Entrepreneur Entrepreneur
Business person in trade and service professions <undefined> Business person in trade and service professions Business person in trade and service professions
Farmer <undefined> Business person. Farmer Farmer
Fisherman <undefined> Business person. Fisherman Fisherman
Craftsman, light industry proprietor <undefined> Business person. Craftsman, light industry proprietor Craftsman, light industry proprietor
Firm, organization, see note <undefined> Business person. Firm, organization, see note Firm, organization, see note
Miscellaneous within trade and industry, see note <undefined> Miscellaneous within trade and industry, see note Miscellaneous within trade and industry, see note
Civil servants, workers, smallholders, etc. <undefined> Civil servants, workers, smallholders, etc. Civil servants, workers, smallholders, etc.
Civil servant, office employee <undefined> Civil servants, workers, smallholders, etc. Civil servant, office employee Civil servant, office employee
Smallholder, beach squatter <undefined> Civil servants, workers, smallholders, etc. Smallholder, beach squatter Smallholder, beach squatter
Worker <undefined> Civil servants, workers, smallholders, etc. Worker Worker
Other civil servants, workers, smallholders, etc. see note <undefined> Other civil servants, workers, smallholders, etc. see note Other civil servants, workers, smallholders, etc. see note
Hus for fylkeskommunal og kommunal forvaltning <undefined>

Vis OpprinneligSosialtMiljø i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1