Dokumentasjonstype

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

type dokumentasjon som foreligger for den enkelte lokalitet, og som ligger til grunn for vurderingene
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Kartlegging/Problembeskrivelse 1
Undersøkelse/Risikovurdering 2
Tiltaksplan 3
Tiltaksrapport 4
Overvåkningsdata 5
Verdi Navn Beskrivelse
Kartlegging/Problembeskrivelse
Undersøkelse/Risikovurdering
Tiltaksplan
Tiltaksrapport
Overvåkningsdata
Name Type Description Code value
Kartlegging/Problembeskrivelse <undefined>
Undersøkelse/Risikovurdering <undefined>
Tiltaksplan <undefined>
Tiltaksrapport <undefined>
Overvåkningsdata <undefined>

Vis Dokumentasjonstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1