GeotekniskProsedyreInsitu GeotechnicalProcedureInsitu

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

prosedyren som benyttes i en in situ undersøkelse for å måle egenskaper for de forskjellige jordlag
the procedure used in an in situ test to measure properties of various soil layers
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
metodeReferanse normert beskrivelse av prosedyre for utførelse av in situ prøvning CharacterString 1..1
testBeskrivelse beskrivelse av prosedyre for in situ prøvning CharacterString 0..1
utstyrIdentitet identifikasjon for anvendt in situ prøvningsutstyr CharacterString 0..1
utstyrBeskrivelse beskrivelse av in situ prøvningsutsyr CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 1..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
Name Type English Description
metodeReferanse CharacterString standardised description of a procedure for an in situ test
testBeskrivelse CharacterString description of the in situ test procedure
utstyrIdentitet CharacterString equipmentId unique identification for utilized in situ test equipment
utstyrBeskrivelse CharacterString equipmentdescription description of the in situ test equipment

Vis GeotekniskProsedyreInsitu i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1