Næringsgruppe

datatype

Miljødirektoratet Foreslått

Standard for næringsgruppering - NACE
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
NACE_kode CharacterString 1..1
NACE_tekst CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NACE_KODE CharacterString 15 1..1
NACE_TEKST CharacterString 200 1..1
Name Type English Description
NACE_kode CharacterString
NACE_tekst CharacterString

Vis Næringsgruppe i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1