Dokumentasjon

datatype

Kartverket Utkast

I Lov om stadnamn §15 andre ledd står det at registeret skal inneholde opplysninger om skrivemåtenes status (vedtatt, godkjent, avslått,…). Grunnlaget for skrivemåtestatusene er dokumentasjon, som kan være offentlig bruk og/eller kilde.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
offentligBruk Ja, dersom dette kartet utgitt av det offentlige, og er dermed bestemmende for skrivemåtestatus. "OffentligBruk" er dokumentasjon på at skrivemåten er eller har vært i offentlig bruk, og om den skal brukes eller ikke (vedtak/avslag). Offentlig bruk kan være kartprodukter eller offentlige dokument (gammel matrikkel, brev, vedtak osv.). Nei, dersom Kilde brukes for å gi dokumentasjon for skrivemåten når kilden ikke er offentlig bruk. Kilder kan ikke gi statusene vedtatt, avslått, godkjent, vedtatt/avslått navneledd. Kilder kan også brukes for foreslåtte skrivemåter i en navnesak. Boolean 1..1
oppdateringsdato Dato for siste oppdatering. DateTime 1..1
registreringsdato Dato for første registrering. DateTime 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
offentligBruk Boolean 1..1
oppdateringsdato DateTime 1..1
registreringsdato DateTime 1..1
Name Type English Description
offentligBruk Boolean
oppdateringsdato DateTime
registreringsdato DateTime

Vis Dokumentasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Boolean 1 ..1
DateTime 1 ..1
DateTime 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Skrivemåte 1 dokumentasjon Dokumentasjon 1..*
arv subtype Dokument supertype Dokumentasjon
arv subtype Opplysning supertype Dokumentasjon
arv subtype DokumentertVedtak supertype Dokumentasjon
arv subtype LokaleInnsamlinger supertype Dokumentasjon
arv subtype Kartforekomst supertype Dokumentasjon
arv subtype DokumentertSamlevedtak supertype Dokumentasjon
arv subtype DokumentertKlage supertype Dokumentasjon
arv subtype Bokreferanse supertype Dokumentasjon