ByjordOmr

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

Jord forurenset som følge av vanlige byaktiviteter. Eks. bruk av bly og tjærestoffer på treverk. Innenfor byjordsområdet er det sannsynlig at 10% av arealet har konsentrasjoner som overskrider anbefalt grense for lekeareal.

Vis ByjordOmr i NVDB Datakatalog