HøydeOverBakken HOB

datatype

Geovekst Erstattet

objekts høyde over bakken Merknad: Kan være aktuelt i forbindelse med ulike typer objekter med utstrekning i høyde, slik som telefonstolper, gjerde, etc. Må brukes med forsiktighet og det må komme klart fram hvilke detalj av objektet eller objektets overbygning høyden relateres til.

Vis HøydeOverBakken i NVDB Datakatalog