AdresseTillegg ADRESSETILLEGG

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

Kommunal tilleggsdel for Adresse
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kartblad Hvilket kartblad adressens representasjonspunkt ligger på. CharacterString 0..1
kommentarer Kommentarer for adresse Kommentar 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 0..1
Kommentar 0..*
Name Type English Description
kartblad CharacterString
kommentarer Kommentar

Vis AdresseTillegg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
Kommentar 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon adresseTillegg AdresseTillegg 1 adressereferanse AdresseReferanser 0..*