KulturminneFunksjon CulturalHeritageArtefactOriginalFunction KM_FUNK

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

kulturminnets opprinnelige hovedfunksjon
the original main function of the cultural artefact
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Bergkunst 1100
Bolig/bosetning 1200
Energiforsyning 1300
Fiske 1400
Forsvar 1500
Krigshistorisk 1550
Okkupasjon 1555
Rekreasjon/fritid 1600
Kultur 1650
Museum 1660
Gravminne 1700
Hotell/restaurant 1800
Handel 1900
Ferdsel/samferdsel 2000
Helse/pleie 2100
Hendelse/tro/tradisjon 2200
Industri/ fremstilling/produksjon All produksjon uansett alder 2300
Jakt/fangst 2400
Landbruk 2500
Reindrift 2510
Offentlig forvaltning 2600
Religion 2700
Undervisning/forskning 2800
Vannforsyning/renovasjon 2900
Funksjon uspesifisert 9900
Gjenreisning 9950
Ute av bruk 9999
Utmarksbruk 2520
Verdi Navn Beskrivelse
1100 Bergkunst
1200 Bolig/bosetning
1300 Energiforsyning
1400 Fiske
1500 Forsvar
1550 Krigshistorisk
1555 Okkupasjon
1600 Rekreasjon/fritid
1650 Kultur
1660 Museum
1700 Gravminne
1800 Hotell/restaurant
1900 Handel
2000 Ferdsel/samferdsel
2100 Helse/pleie
2200 Hendelse/tro/tradisjon
2300 Industri/ fremstilling/produksjon All produksjon uansett alder
2400 Jakt/fangst
2500 Landbruk
2510 Reindrift
2600 Offentlig forvaltning
2700 Religion
2800 Undervisning/forskning
2900 Vannforsyning/renovasjon
9900 Funksjon uspesifisert
9950 Gjenreisning
9999 Ute av bruk
Utmarksbruk
Name Type Description Code value
Rock art <undefined> Rock art
Residence/settlement <undefined> Residence/settlement
Energy supply <undefined> Energy supply
Fishing <undefined> Fishing
Defence <undefined> Defence
Krigshistorisk <undefined>
Okkupasjon <undefined>
Rekreasjon/fritid <undefined>
Kultur <undefined>
Museum <undefined>
Cultural heritage site, grave site <undefined> Cultural heritage site, grave site
Hotel/restaurant <undefined> Hotel/restaurant
Trade <undefined> Trade
Traffic/transport <undefined> Traffic/transport
Health/nursing care <undefined> Health/nursing care
Event/belief/tradition <undefined> Event/belief/tradition
Industry/ manufacturing /production <undefined> All production regardless of age Industry/ manufacturing /production
Hunting/trapping <undefined> Hunting/trapping
Agriculture <undefined> Agriculture
Reindrift <undefined>
Public administration <undefined> Public administration
Religion <undefined> Religion
Education/research <undefined> Education/research
Water supply / waste management <undefined> Water supply / waste management
Unspecified function <undefined> Unspecified function
Gjenreisning <undefined>
Ute av bruk <undefined>
Utmarksbruk <undefined>

Vis KulturminneFunksjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1