GeotekniskProsedyreTolkning GeotechnicalProcedureInterpretation

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

prosedyre for å tolke oppførsel og egenskaper til de forskjellige jordlag
the procedure used to interpret behaviour and properties of various soil layers
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
metodeReferanse normert beskrivelse av prosedyre for utførelse av tolkningsmetode CharacterString 1..1
tolkningBeskrivelse beskrivelse av sonderingsprosedyre CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 1..1
CharacterString 0..1
Name Type English Description
metodeReferanse CharacterString standardised description of a procedure for performance of an interpretation
tolkningBeskrivelse CharacterString description of the sounding test procedure

Vis GeotekniskProsedyreTolkning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype GeotekniskTolkning2D supertype GeotekniskProsedyreTolkning
arv subtype GeotekniskTolkning1D supertype GeotekniskProsedyreTolkning
arv subtype GeotekniskTolkning3D supertype GeotekniskProsedyreTolkning