FastmerkeInstitusjon surveyControlStationInstitution FMINST

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

angivelse av den institusjon som har etablert fastmerket Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.5)
designation of the insitution that has established the survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.5)
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Andre A
Jernbaneverket B
Norges vassdrags- og energiverk E
Geovekst G
Jordskifteverket J
Kommune K
Norges Statsbaner N
Norsk Polarinstitutt P
Statens kartverk S
Telenor T
Statens vegvesen V
Verdi Navn Beskrivelse
A Andre
B Jernbaneverket
E Norges vassdrags- og energiverk
G Geovekst
J Jordskifteverket
K Kommune
N Norges Statsbaner
P Norsk Polarinstitutt
S Statens kartverk
T Telenor
V Statens vegvesen
Name Type Description Code value
Other <undefined> Other
The the Norwegian National Rail Administration <undefined> The the Norwegian National Rail Administration
Norwegian Water Resources and Energy Administration <undefined> Norwegian Water Resources and Energy Administration
Geovekst <undefined> Geovekst
The Norwegian Land Consolidation Association <undefined> The Norwegian Land Consolidation Association
Municipality <undefined> Municipality
Norwegian State Railways <undefined> Norwegian State Railways
Norwegian Polar Institute <undefined> Norwegian Polar Institute
The Norwegian Mapping Authority <undefined> The Norwegian Mapping Authority
Telenor <undefined> Telenor
Norwegian Public Roads Administration <undefined> Norwegian Public Roads Administration

Vis FastmerkeInstitusjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1