Navneobjektgruppe

kodeliste

Kartverket Utkast

Gruppeinndelingen av navneobjekttypene

Vis Navneobjektgruppe i NVDB Datakatalog