NormalStilling 9780 NVDB_NORMALSTILLING

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hva som er normal stilling for dør
Navn Beskrivelse Kodeverdi
lukka_Låst Lukka, låst lukka_Låst
lukka_Ulåst Lukka, ulåst lukka_Ulåst
åpen Åpen åpen
Verdi Navn Beskrivelse
lukka_Låst Lukka, låst
lukka_Ulåst Lukka, ulåst
åpen Åpen
Name Description Code value
15917 15917
15918 15918
15919 15919

Vis NormalStilling i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
15917 Lukka, låst 1 ..1
15918 Lukka, ulåst 1 ..1
15919 Åpen 1 ..1