Etasjetall FloorNumber ETASJETALL

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

angivelse av sefrakobjektets antall etasjer
statement of the number of floors of the Sefrak object
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ikke oppgitt I
Hus i 1 etasje En etasje. Hus i en full etasje uten uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne) 1
Hus i 1 1/2 etasje En og en halv etasje. Hus i en full etasje med uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne) 1.5
Hus i 2 etasjer To etasjer. Hus i to fulle etasje uten uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne) 2
Hus i 2 1/2 etasje To og en halv etasje. Hus i to fulle etasjer med uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne) 2.5
Hus i 3 etasjer Tre etasjer. Hus i tre fulle etasjer uten uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne) 3
Hus i 3 1/2 etasje Tre og en halv etasje. Hus i tre fulle etasjer med uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne) 3.5
Hus i 4 etasjer Fire etasjer. Hus i fire fulle etasjer uten uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne) 4
Hus i 4 1/2 etasje Fire og en halv etasjer. Hus i fire fulle etasjer med uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne) 4.5
Hus i 5 etasjer eller mer 5
Verdi Navn Beskrivelse
I Ikke oppgitt
1 Hus i 1 etasje En etasje. Hus i en full etasje uten uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne)
1.5 Hus i 1 1/2 etasje En og en halv etasje. Hus i en full etasje med uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne)
2 Hus i 2 etasjer To etasjer. Hus i to fulle etasje uten uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne)
2.5 Hus i 2 1/2 etasje To og en halv etasje. Hus i to fulle etasjer med uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne)
3 Hus i 3 etasjer Tre etasjer. Hus i tre fulle etasjer uten uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne)
3.5 Hus i 3 1/2 etasje Tre og en halv etasje. Hus i tre fulle etasjer med uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne)
4 Hus i 4 etasjer Fire etasjer. Hus i fire fulle etasjer uten uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne)
4.5 Hus i 4 1/2 etasje Fire og en halv etasjer. Hus i fire fulle etasjer med uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne)
5 Hus i 5 etasjer eller mer
Name Type Description Code value
Not stated <undefined> Not stated
Hus i 1 etasje <undefined>
Hus i 1 1/2 etasje <undefined>
Hus i 2 etasjer <undefined>
Hus i 2 1/2 etasje <undefined>
Hus i 3 etasjer <undefined>
Hus i 3 1/2 etasje <undefined>
Hus i 4 etasjer <undefined>
Hus i 4 1/2 etasje <undefined>
Building with 5 or more storeys <undefined> Building with 5 or more storeys

Vis Etasjetall i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1