MarkeringAvStriper 8738 NVDB_MARKERINGAVSTRIPER

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvordan striper er markert
Navn Beskrivelse Kodeverdi
malteStriper Malte striper malteStriper
vekslendeMaterialtype Vekslende materialtype: Striper framkommer av vekslende materialbruk, for eksempel forskjellig type stein med ulik farge. Ikke benyttet maling. vekslendeMaterialtype
ikkeStriper Ikke striper: Gangfeltet har ikke markerte striper ikkeStriper
Verdi Navn Beskrivelse
malteStriper Malte striper
vekslendeMaterialtype Vekslende materialtype: Striper framkommer av vekslende materialbruk, for eksempel forskjellig type stein med ulik farge. Ikke benyttet maling.
ikkeStriper Ikke striper: Gangfeltet har ikke markerte striper
Name Description Code value
11555 11555
11556 11556
11568 11568

Vis MarkeringAvStriper i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
11555 Malte striper 1 ..1
11556 Vekslende materialtype 1 ..1
11568 Ikke striper 1 ..1