Endringsvurdering ModificationAssessment ENDRINGSVURDERING

datatype

Riksantikvaren Gyldig

vurderingen av et sefrakobjekt i form av endringsgrad og dato for vurderingen
the assessment of a Sefrak object in the form of degree of modification and the date of the assessment.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
endringsgrad angivelse av hvor store endringene i bygningen har vært Endringsgrad (kodeliste) 1..1
vurdertDato dato for endringsvurderingen Date 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ENDRINGSGRAD Endringsgrad 1 1..1
VURDERTDATO Date 1..1
Name Type English Description
endringsgrad Endringsgrad degreeOfModification statement of how large the modifications to the building have been.
vurdertDato Date evaluatedDate the date of the evaluation of modifications

Vis Endringsvurdering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Endringsgrad 1 ..1
Date 1 ..1