NACE

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

tom kodeliste, NACE registeret er tilgjengelig på nettet: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

Vis NACE i NVDB Datakatalog