FastmerkeSignal surveyControlStationSignal FMSIGN

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

informasjon om signaltype samt signalets høyde
information on signal type, as well as the signal's height
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
signalType type fastmerkesignal Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.32) SignalType (kodeliste) 1..1
signalHøyde signalets høyde over fastmerkets høydereferanse i meter Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.33) Real 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SIGNTYPE SignalType 2 1..1
SIGNH Real 10 1..1
Name Type English Description
signalType SignalType signalType type of survey control station signal Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.32)
signalHøyde Real signalHeight the signal's height over the survey control station's height reference in metres Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.33)

Vis FastmerkeSignal i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
SignalType 1 ..1
Real 1 ..1