AnnenAktsomhetType

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

tom kodeliste

Vis AnnenAktsomhetType i NVDB Datakatalog