GrunnervervGenerelleElementerType

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Navn Beskrivelse Kodeverdi
Støysjerm stoeysjerm
Støtetemur stoetetemur
Anleggsgrense anleggsgrense
Frisikt frisikt
Verdi Navn Beskrivelse
Støysjerm
Støtetemur
Anleggsgrense
Frisikt
Name Description Code value
Støysjerm
Støtetemur
Anleggsgrense
Frisikt

Vis GrunnervervGenerelleElementerType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1