BruksområdeSignalanlegg 1273 NVDB_BRUKSOMRÅDESIGNALANLEGG

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har
Navn Beskrivelse Kodeverdi
vegkryss Vegkryss: Signalanlegg for regulering av vegkryss. Kan bestå av kjøretøysignaler (trelyssignal, sykkelsignal og pilsignal), fotgjengersignal og kollektivsignal. vegkryss
gangfelt Gangfelt: Signalanlegg for regulering av gangfelt utenfor signalregulerte vegkryss. gangfelt
skyttelsignalanlegg Skyttelsignalanlegg: Signalanlegg for regulering av trafikken på steder utenfor vegkryss hvor bare én kjøreretning kan avvikles om gangen. skyttelsignalanlegg
signalerForRampekontroll Signaler for rampekontroll: Signalanlegg som benyttes for å styre tilførsel av trafikk fra rampe til hovedveg. Signalanlegget skal bare slippe én bil av gangen over på grønt lys. signalerForRampekontroll
kjørefeltsignal Kjørefeltsignal: Benyttes for å angi retning på kjørefeltene. kjørefeltsignal
rødtStoppblinksignal_Bru Rødt stoppblinksignal, bru: Signalanlegg for visning av trafikkretning for ett eller flere kjørefelt. rødtStoppblinksignal_Bru
rødtStoppblinksignal_Høgfjellsstrekning Rødt stoppblinksignal, høgfjellsstrekning: Rødt blinkanlegg for å markere stengning av høyfjellsstrekning. rødtStoppblinksignal_Høgfjellsstrekning
rødtStoppblinksignal_Tunnel Rødt stoppblinksignal, tunnel: Rødt blinkanlegg for å markere stengning av tunnel rødtStoppblinksignal_Tunnel
rødtStoppblinksignal_LavHøyde Rødt stoppblinksignal, lav høyde: Rødt blinkanlegg for å markere stengning av veg pga at et kjøretøy er for høgt. rødtStoppblinksignal_LavHøyde
rødtStoppblinksignal_SkredSkredfare Rødt stoppblinksignal, skred/skredfare: Rødt blinkanlegg for å markere stengning av veg pga skred eller fare for skred rødtStoppblinksignal_SkredSkredfare
rødtStoppblinksignal_VindUvær Rødt stoppblinksignal, vind/uvær: Rødt blinkanlegg for å markere stengning av veg pga sterk vind/uvær rødtStoppblinksignal_VindUvær
rødtStoppblinksignal_Utrykningsstasjon Rødt stoppblinksignal, utrykningsstasjon: Rødt blinkanlegg for å markere stengning av veg pga utrykning fra brannstasjon, politistasjon, etc.tunnel rødtStoppblinksignal_Utrykningsstasjon
rødtStoppblinksignal_AnnenFare Rødt stoppblinksignal, annen fare: Rødt blinkanlegg for å markere stengning av veg pga annen fare. rødtStoppblinksignal_AnnenFare
blinkendeSignalForanJernbane Blinkende signal foran jernbane: Signalanlegg i forbindelse med jernbanekryssing. blinkendeSignalForanJernbane
gultBlinksignal Gult blinksignal: Gult blinkanlegg for varsling av fare. Merknad: Kombinerte gult/rødt blink anlegg gis bruksområde "Rødt blink…" gultBlinksignal
ferjekai Ferjekai: Signalanlegg for dirigering av trafikk i forbindelse med om bord- og i landkjøring på ferjeleier. Det benyttes normalt tolyssignaler. ferjekai
bomstasjon Bomstasjon: Signalanlegg for dirigering av trafikk i forbindelse med bomstasjoner. Det benyttes normalt tolyssignaler. bomstasjon
parkering Parkering: Signalanlegg for dirigering av trafikk i forbindelse med parkeringsanlegg. Det benyttes normalt tolyssignaler. parkering
Verdi Navn Beskrivelse
vegkryss Vegkryss: Signalanlegg for regulering av vegkryss. Kan bestå av kjøretøysignaler (trelyssignal, sykkelsignal og pilsignal), fotgjengersignal og kollektivsignal.
gangfelt Gangfelt: Signalanlegg for regulering av gangfelt utenfor signalregulerte vegkryss.
skyttelsignalanlegg Skyttelsignalanlegg: Signalanlegg for regulering av trafikken på steder utenfor vegkryss hvor bare én kjøreretning kan avvikles om gangen.
signalerForRampekontroll Signaler for rampekontroll: Signalanlegg som benyttes for å styre tilførsel av trafikk fra rampe til hovedveg. Signalanlegget skal bare slippe én bil av gangen over på grønt lys.
kjørefeltsignal Kjørefeltsignal: Benyttes for å angi retning på kjørefeltene.
rødtStoppblinksignal_Bru Rødt stoppblinksignal, bru: Signalanlegg for visning av trafikkretning for ett eller flere kjørefelt.
rødtStoppblinksignal_Høgfjellsstrekning Rødt stoppblinksignal, høgfjellsstrekning: Rødt blinkanlegg for å markere stengning av høyfjellsstrekning.
rødtStoppblinksignal_Tunnel Rødt stoppblinksignal, tunnel: Rødt blinkanlegg for å markere stengning av tunnel
rødtStoppblinksignal_LavHøyde Rødt stoppblinksignal, lav høyde: Rødt blinkanlegg for å markere stengning av veg pga at et kjøretøy er for høgt.
rødtStoppblinksignal_SkredSkredfare Rødt stoppblinksignal, skred/skredfare: Rødt blinkanlegg for å markere stengning av veg pga skred eller fare for skred
rødtStoppblinksignal_VindUvær Rødt stoppblinksignal, vind/uvær: Rødt blinkanlegg for å markere stengning av veg pga sterk vind/uvær
rødtStoppblinksignal_Utrykningsstasjon Rødt stoppblinksignal, utrykningsstasjon: Rødt blinkanlegg for å markere stengning av veg pga utrykning fra brannstasjon, politistasjon, etc.tunnel
rødtStoppblinksignal_AnnenFare Rødt stoppblinksignal, annen fare: Rødt blinkanlegg for å markere stengning av veg pga annen fare.
blinkendeSignalForanJernbane Blinkende signal foran jernbane: Signalanlegg i forbindelse med jernbanekryssing.
gultBlinksignal Gult blinksignal: Gult blinkanlegg for varsling av fare. Merknad: Kombinerte gult/rødt blink anlegg gis bruksområde "Rødt blink…"
ferjekai Ferjekai: Signalanlegg for dirigering av trafikk i forbindelse med om bord- og i landkjøring på ferjeleier. Det benyttes normalt tolyssignaler.
bomstasjon Bomstasjon: Signalanlegg for dirigering av trafikk i forbindelse med bomstasjoner. Det benyttes normalt tolyssignaler.
parkering Parkering: Signalanlegg for dirigering av trafikk i forbindelse med parkeringsanlegg. Det benyttes normalt tolyssignaler.
Name Description Code value
2974 2974
2975 2975
2977 2977
18277 18277
2979 2979
2978 2978
4870 4870
4876 4876
4875 4875
4871 4871
11719 11719
11720 11720
2980 2980
4874 4874
11721 11721
4872 4872
4873 4873
11718 11718

Vis BruksområdeSignalanlegg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
2974 Vegkryss 1 ..1
2975 Gangfelt 1 ..1
2977 Skyttelsignalanlegg 1 ..1
18277 Signaler for rampekontroll 1 ..1
2979 Kjørefeltsignal 1 ..1
2978 Rødt stoppblinksignal, bru 1 ..1
4870 Rødt stoppblinksignal, høgfjellsstrekning 1 ..1
4876 Rødt stoppblinksignal, tunnel 1 ..1
4875 Rødt stoppblinksignal, lav høyde 1 ..1
4871 Rødt stoppblinksignal, skred/skredfare 1 ..1
11719 Rødt stoppblinksignal, vind/uvær 1 ..1
11720 Rødt stoppblinksignal, utrykningsstasjon 1 ..1
2980 Rødt stoppblinksignal, annen fare 1 ..1
4874 Blinkende signal foran jernbane 1 ..1
11721 Gult blinksignal 1 ..1
4872 Ferjekai 1 ..1
4873 Bomstasjon 1 ..1
11718 Parkering 1 ..1