KnustBergProvins HardRockAggregateProvince KNUSTBERGPROVINS

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Ukjent

område definert av geologiske egenskaper som avgrenser mulighetene for funn av bestemte økonomisk interessante bergarter til byggeråstoff --Definition-- Geologic provinces classified by (hard) rock aggregate resources.

Vis KnustBergProvins i NVDB Datakatalog