GeolPavisningstype GEOPÅVISNINGTYPE

kodeliste

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for påvisningen/registreringen
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ikke spesifisert Ikke spesifisert 0
Sikker påvisning/observasjon Avgrensningen eller registreringen av objektet er påvist eller observert i felt 1
Usikker påvisning/observasjon Ikke påvist/observert men antatt avgrensning/registrering av objekt 2
Konstruert avgrensning Tilfeldig plassert avgrensning og meget usikker. Benyttes blant annet under vann- eller breoverflater 3
Geofysisk tolket grense Avgrensing basert på geofysiske indikasjoner 4
Dårlig synlig agrensning i terrenget Basert på generalisert tolkning av objekter med små innbyrdes variasjoner (f.eks. skille mellom tynt humusdekke og bart fjell, eller mellom to svært like bergarter 5
Overgangsmessig grense Glidende overgang mellom to bergarter, jordarter ol. 6
Tolket avgrensning/registrering Avgrensinger av geologisk objekt eller delobjekt fremkommet ved generalisering, samtolkning eller aggregering 7
Flyfototolket objekt eller delobjekt Flyfototolket objekt eller delobjekt 8
Observasjon med usikker geografisk beliggenhet Observasjon med usikker geografisk beliggenhet 9
Avgrensning ikke basert på geologi Der f.eks. en administrativ grense eller kystkontur har bidratt til avgrensing av et geologisk objekt 10
Avgrensning basert på geofysiske data/metoder verifisert ved prøvetaking Avgrensning basert på geofysiske data/metoder verifisert ved prøvetaking 11
Avgrensning basert på tolkning av tilgjengelige geologiske/geofysiske data (varierende oppløsning), litteratur og kart Avgrensning basert på tolkning av tilgjengelige geologiske/geofysiske data (varierende oppløsning), litteratur og kart 12
Avgrensning basert på geologisk observasjon i felt, prøvetaking og analyser Avgrensning basert på geologisk observasjon i felt, prøvetaking og analyser 13
Tolket avgrensning basert på tilgjengelig geologisk kartlegging Tolket avgrensning basert på tilgjengelig geologisk kartlegging 14
Avgrensning basert på prøvetaking Avgrensning basert på prøvetaking 21
Avgrensning basert på seismikk Avgrensning basert på seismikk 22
Avgrensning basert på detaljerte dybdedata Avgrensing ved bruk av multistråleekkolodd og/eller interferometrisk sonar 23
Avgrensning basert på backscatter data/sidescan.sonar Avgrensning basert på backscatter data/sidescan.sonar 24
Avgrensning basert på prøvetaking og akustiske data/metoder Avgrensning basert på prøvetaking og akustiske data/metoder 25
Avgrensning basert på akustiske data/metoder Avgrensning basert på akustiske data/metoder 26
Avgrensning basert på flere metoder/datatyper Avgrensning basert på flere metoder/datatyper 27
Avgrensning basert på undervannsfoto og/eller -video Avgrensning basert på undervannsfoto og/eller -video 28
Avgrensning basert på akustiske data/metoder verifisert ved prøvetaking, foto o.l Avgrensning basert på akustiske data/metoder verifisert ved prøvetaking, foto o.l 29
Avgrensningen er foretatt ut fra tolkning basert på tilgjengelige batymetriske data (varierende oppløsning), litteratur og kart Avgrensningen er foretatt ut fra tolkning basert på tilgjengelige batymetriske data (varierende oppløsning), litteratur og kart 30
Avgrensning basert på Lidardata, flyfoto og/eller multi-/hyperspektrale bilder og eksisterende geologisk informasjon Avgrensning basert på Lidardata, flyfoto og/eller multi-/hyperspektrale bilder og eksisterende geologisk informasjon 31
Avgrensning basert på romlig modellering basert på detaljerte dybdedata Avgrensning basert på romlig modellering basert på detaljerte dybdedata 32
Verdi Navn Beskrivelse
0 Ikke spesifisert Ikke spesifisert
1 Sikker påvisning/observasjon Avgrensningen eller registreringen av objektet er påvist eller observert i felt
2 Usikker påvisning/observasjon Ikke påvist/observert men antatt avgrensning/registrering av objekt
3 Konstruert avgrensning Tilfeldig plassert avgrensning og meget usikker. Benyttes blant annet under vann- eller breoverflater
4 Geofysisk tolket grense Avgrensing basert på geofysiske indikasjoner
5 Dårlig synlig agrensning i terrenget Basert på generalisert tolkning av objekter med små innbyrdes variasjoner (f.eks. skille mellom tynt humusdekke og bart fjell, eller mellom to svært like bergarter
6 Overgangsmessig grense Glidende overgang mellom to bergarter, jordarter ol.
7 Tolket avgrensning/registrering Avgrensinger av geologisk objekt eller delobjekt fremkommet ved generalisering, samtolkning eller aggregering
8 Flyfototolket objekt eller delobjekt Flyfototolket objekt eller delobjekt
9 Observasjon med usikker geografisk beliggenhet Observasjon med usikker geografisk beliggenhet
10 Avgrensning ikke basert på geologi Der f.eks. en administrativ grense eller kystkontur har bidratt til avgrensing av et geologisk objekt
11 Avgrensning basert på geofysiske data/metoder verifisert ved prøvetaking Avgrensning basert på geofysiske data/metoder verifisert ved prøvetaking
12 Avgrensning basert på tolkning av tilgjengelige geologiske/geofysiske data (varierende oppløsning), litteratur og kart Avgrensning basert på tolkning av tilgjengelige geologiske/geofysiske data (varierende oppløsning), litteratur og kart
13 Avgrensning basert på geologisk observasjon i felt, prøvetaking og analyser Avgrensning basert på geologisk observasjon i felt, prøvetaking og analyser
14 Tolket avgrensning basert på tilgjengelig geologisk kartlegging Tolket avgrensning basert på tilgjengelig geologisk kartlegging
21 Avgrensning basert på prøvetaking Avgrensning basert på prøvetaking
22 Avgrensning basert på seismikk Avgrensning basert på seismikk
23 Avgrensning basert på detaljerte dybdedata Avgrensing ved bruk av multistråleekkolodd og/eller interferometrisk sonar
24 Avgrensning basert på backscatter data/sidescan.sonar Avgrensning basert på backscatter data/sidescan.sonar
25 Avgrensning basert på prøvetaking og akustiske data/metoder Avgrensning basert på prøvetaking og akustiske data/metoder
26 Avgrensning basert på akustiske data/metoder Avgrensning basert på akustiske data/metoder
27 Avgrensning basert på flere metoder/datatyper Avgrensning basert på flere metoder/datatyper
28 Avgrensning basert på undervannsfoto og/eller -video Avgrensning basert på undervannsfoto og/eller -video
29 Avgrensning basert på akustiske data/metoder verifisert ved prøvetaking, foto o.l Avgrensning basert på akustiske data/metoder verifisert ved prøvetaking, foto o.l
30 Avgrensningen er foretatt ut fra tolkning basert på tilgjengelige batymetriske data (varierende oppløsning), litteratur og kart Avgrensningen er foretatt ut fra tolkning basert på tilgjengelige batymetriske data (varierende oppløsning), litteratur og kart
Avgrensning basert på Lidardata, flyfoto og/eller multi-/hyperspektrale bilder og eksisterende geologisk informasjon Avgrensning basert på Lidardata, flyfoto og/eller multi-/hyperspektrale bilder og eksisterende geologisk informasjon
Avgrensning basert på romlig modellering basert på detaljerte dybdedata Avgrensning basert på romlig modellering basert på detaljerte dybdedata
Name Description Code value
Ikke spesifisert
Sikker påvisning/observasjon
Usikker påvisning/observasjon
Konstruert avgrensning
Geofysisk tolket grense
Dårlig synlig agrensning i terrenget
Overgangsmessig grense
Tolket avgrensning/registrering
Flyfototolket objekt eller delobjekt
Observasjon med usikker geografisk beliggenhet
Avgrensning ikke basert på geologi
Avgrensning basert på geofysiske data/metoder verifisert ved prøvetaking
Avgrensning basert på tolkning av tilgjengelige geologiske/geofysiske data (varierende oppløsning), litteratur og kart
Avgrensning basert på geologisk observasjon i felt, prøvetaking og analyser
Tolket avgrensning basert på tilgjengelig geologisk kartlegging
Avgrensning basert på prøvetaking
Avgrensning basert på seismikk
Avgrensning basert på detaljerte dybdedata
Avgrensning basert på backscatter data/sidescan.sonar
Avgrensning basert på prøvetaking og akustiske data/metoder
Avgrensning basert på akustiske data/metoder
Avgrensning basert på flere metoder/datatyper
Avgrensning basert på undervannsfoto og/eller -video
Avgrensning basert på akustiske data/metoder verifisert ved prøvetaking, foto o.l
Avgrensningen er foretatt ut fra tolkning basert på tilgjengelige batymetriske data (varierende oppløsning), litteratur og kart
Avgrensning basert på Lidardata, flyfoto og/eller multi-/hyperspektrale bilder og eksisterende geologisk informasjon
Avgrensning basert på romlig modellering basert på detaljerte dybdedata

Vis GeolPavisningstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1