GeotekniskProsedyrePrøvetaking GeotechnicalProcedureSampling

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

prosedyren som benyttes i en geoteknisk prøvetaking for å ta opp fysisk prøvemateriale fra de forskjellige jordlag
the procedure used to collect physical material from various soil layers
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
prøveKvalitetklasse beskrivelse av hvor godt en prøve egner seg til generell identifisering og klassifisering av jordarter, og til bestemmelse av fysiske/mekaniske egenskaper PrøvetakingKvalitet (kodeliste) 1..1
prøvetakingBeskrivelse beskrivelse av prøvetakingsprosedyre CharacterString 0..1
utstyrIdentitet identifikasjon for anvendt prøvetakingsutstyr CharacterString 0..1
utstyrBeskrivelse beskrivelse av prøvetakingsutstyr CharacterString 0..1
metodeReferanse angir hvilken standard som er benyttet Eksempel: NS8013 : 1982 CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
PrøvetakingKvalitet 1..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 1..1
Name Type English Description
prøveKvalitetklasse PrøvetakingKvalitet description of how suitable a sample is in regard to identification and classification of soil type, and physical/mechanical properties
prøvetakingBeskrivelse CharacterString description of the sampling procedure
utstyrIdentitet CharacterString equipmentId identification for utilized sampling equipement
utstyrBeskrivelse CharacterString equipmentdescription description of the sampling equipment
metodeReferanse CharacterString reference to standard which have been used

Vis GeotekniskProsedyrePrøvetaking i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
PrøvetakingKvalitet 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 1 ..1