ForskriftsReferanse

datatype

Kystverket Utkast

henviser til forskrift
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
forskriftsDokumentlink link til forskrift, traktat eller annet saksdokument CharacterString 1..1
forskriftsFastsettingsdato dato for når dokumentet ble skrevet, publisert eller revidert Date 0..1
forskriftsFastsettingsmyndighet offentlig instans som har fastsatt en grense CharacterString 0..1
forskriftsId referanse til forskrift eller traktat i form av kode som angir type dokument, dato og nummer, for eksempel LOV-2012-09-07-65 CharacterString 0..1
forskriftsIkrafttredelsesdato dato for når forskriften, vedtaket eller traktaten trådte i kraft Date 0..1
forskriftsKortnavn forskriftens, vedtakets eller traktatens kortnavn eller alternativ tittel CharacterString 0..1
forskriftsNavn forskriftens, vedtakets eller traktatens fulle navn CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FORSKRIFTSDOKUMENTLINK CharacterString 255 1..1
FORSKRIFTSFASTSETTINGSDATO Date 0..1
FORSKRIFTSFASTSETTINGSMYNDIGH CharacterString 255 0..1
FORSKRIFTSID CharacterString 255 0..1
FORSKRIFTSIKRAFTTREDELSESDATO Date 0..1
FORSKRIFTSKORTNAVN CharacterString 255 0..1
FORSKRIFTSNAVN CharacterString 255 1..1
Name Type English Description
forskriftsDokumentlink CharacterString
forskriftsFastsettingsdato Date
forskriftsFastsettingsmyndighet CharacterString
forskriftsId CharacterString
forskriftsIkrafttredelsesdato Date
forskriftsKortnavn CharacterString
forskriftsNavn CharacterString

Vis ForskriftsReferanse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
Date 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Date 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 1 ..1