SOSI_ObjektkatalogArveforhold

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

beskrivelse av spesialsiering og generalisering av objekttyper
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
navn tekststreng som unikt identifiserer arveforholdet innenfor objektkatalogen CharacterString 1..1
beskrivelse beskrivelse av arveforholdet i et naturlig språk CharacterString 1..1
unikInstans beskrivelse av om en objekttype kan være en subtype av flere objekttyper (multippel arv) Merknad; Initiatverdi er satt til sann, dvs at den er unik. Merknad; Multippel arv bør om mulig unngås. Dette har en rekke uheldige konsekvenser, og vil ofte gjøre modellen vanskeligere å forstå. Boolean 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 1..1
CharacterString 1..1
Boolean 1..1
Name Type English Description
navn CharacterString
beskrivelse CharacterString
unikInstans Boolean

Vis SOSI_ObjektkatalogArveforhold i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Boolean 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon subtype SOSI_ObjektkatalogObjekttype 1 arvFra SOSI_ObjektkatalogArveforhold 0..*
assosiasjon arvTil SOSI_ObjektkatalogArveforhold 0..* supertype SOSI_ObjektkatalogObjekttype 1