MobiltelefonGSM_Netcom 3702 NVDB_MOBILTELEFONGSM_NETCOM

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om det er dekning for denne type mobiltelefonnett
Navn Beskrivelse Kodeverdi
ja Ja ja
nei Nei nei
Verdi Navn Beskrivelse
ja Ja
nei Nei
Name Description Code value
4824 4824
11757 11757

Vis MobiltelefonGSM_Netcom i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
4824 Ja 1 ..1
11757 Nei 1 ..1