PunktType PointType PTYPE

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

beskrivelse av fastmerkets punkttype Merknad: I norm for fastmerkeregister og fastmerkenummer har punkttype kodene P, Q og R avhengig av selve nummeret. I denne standarden benyttes punkttype P for polygonpunkt uavhengig av selve nummeret.
description of the point type of the survey control station Note: In the norm for survey control station register and survey control station number, point type has the codes P, Q and R depending on the actual number. In this standard, the point type P is used for the traverse point regardless of the number.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Annet A
Fjernsiktepunkt F
Gravimetripunkt G
Punkt i kommunalt GPS hovednett H
Punkt i kommunalt GPS detaljnettt K
Punkt i Landsnettet L
Nivellementspunkt N
Polygonpunkt P
Punkt i stamnett S
Trigonometrisk punkt T
Satellittbasert punkt X
Verdi Navn Beskrivelse
A Annet
F Fjernsiktepunkt
G Gravimetripunkt
H Punkt i kommunalt GPS hovednett
K Punkt i kommunalt GPS detaljnettt
L Punkt i Landsnettet
N Nivellementspunkt
P Polygonpunkt
S Punkt i stamnett
T Trigonometrisk punkt
X Satellittbasert punkt
Name Type Description Code value
Miscellaneous <undefined> Miscellaneous
Long distance ??viewing point?? <undefined> Long distance ??viewing point??
Gravimetric point <undefined> Gravimetric point
Point in the municipal GPS main network <undefined> Point in the municipal GPS main network
Punkt i kommunalt GPS detaljnettt <undefined>
Point in the national network <undefined> Point in the national network
Levelling point <undefined> Levelling point
Traverse point <undefined> Traverse point
Point in the backbone <undefined> Point in the backbone
Triangulation point <undefined> Triangulation point
Satelitte point <undefined> Satelitte point

Vis PunktType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1