TypePortDør 1095 NVDB_TYPEPORTDØR

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type vegobjektet er av
Navn Beskrivelse Kodeverdi
leddport Leddport leddport
dør Dør dør
skyvedør Skyvedør skyvedør
Verdi Navn Beskrivelse
leddport Leddport
dør Dør
skyvedør Skyvedør
Name Description Code value
2453 2453
2452 2452
16136 16136

Vis TypePortDør i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
2453 Leddport 1 ..1
2452 Dør 1 ..1
16136 Skyvedør 1 ..1