Farledtype FARLEDTYPE

kodeliste

Kystverket Gyldig

Inneholder koder som skiller på type farled.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Biled Biled Biled
Hovedled Hovedled Hovedled
Ukjent Ukjent Ukjent
Verdi Navn Beskrivelse
Biled Biled
Hovedled Hovedled
Ukjent Ukjent
Name Description Code value
Biled
Hovedled
Ukjent

Vis Farledtype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1