UnderbygningKonstr substructureConstr UNDERBYGNINGKONSTR

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

angivelse av sefrakobjektets konstruksjon av underbygningen
statement of substructure construction of the Sefrak object
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Grunnmur (ringmur med sammenhengende bæring) 10
Grunnmur. Naturstein uten bindemiddel (tørrmur) 11
Grunnmur. Naturstein med bindemiddel og fuging 12
Grunnmur. Naturstein med bindemiddel, pusset, kalket e.l. 13
Grunnmur. Teglstein med fuging 14
Grunnmur. Teglstein som er pusset, kalket e.l. 15
Grunnmur i betong 16
Grunnmur. Betong forblendet med naturstein på en side 17
Annen type grunnmur, se merknad 19
Pilarer, laftestein e.l. (punktvis bæring) 20
Punktvis bæring. Naturstein uten bindemiddel (tørrmur) 21
Punktvis bæring. Naturstein med bindemiddel, fuget 22
Punktvis bæring. Naturstein med bindemiddel, pusset, kalket e.l. 23
Punktvis bæring. Fuget teglstein 24
Punktvis bæring. Teglstein, pusset, kalket e.l. 25
Punktvis bæring. Betong 26
Punktvis bæring. Stående trepeler (stabber e.l.) 27
Punktvis bæring. Liggende trevirke (tømrete kar e.l.) 28
Annen type pilar e.l. 29
Verdi Navn Beskrivelse
10 Grunnmur (ringmur med sammenhengende bæring)
11 Grunnmur. Naturstein uten bindemiddel (tørrmur)
12 Grunnmur. Naturstein med bindemiddel og fuging
13 Grunnmur. Naturstein med bindemiddel, pusset, kalket e.l.
14 Grunnmur. Teglstein med fuging
15 Grunnmur. Teglstein som er pusset, kalket e.l.
16 Grunnmur i betong
17 Grunnmur. Betong forblendet med naturstein på en side
19 Annen type grunnmur, se merknad
20 Pilarer, laftestein e.l. (punktvis bæring)
21 Punktvis bæring. Naturstein uten bindemiddel (tørrmur)
22 Punktvis bæring. Naturstein med bindemiddel, fuget
23 Punktvis bæring. Naturstein med bindemiddel, pusset, kalket e.l.
24 Punktvis bæring. Fuget teglstein
25 Punktvis bæring. Teglstein, pusset, kalket e.l.
26 Punktvis bæring. Betong
27 Punktvis bæring. Stående trepeler (stabber e.l.)
28 Punktvis bæring. Liggende trevirke (tømrete kar e.l.)
29 Annen type pilar e.l.
Name Type Description Code value
Foundation wall (sole foundation with continuous support) <undefined> Foundation wall (sole foundation with continuous support)
Foundation wall. Natural stone without fixing agent (dry wall) <undefined> Foundation wall. Natural stone without fixing agent (dry wall)
Foundation wall. Natural stone with fixing agent and glue joint <undefined> Foundation wall. Natural stone with fixing agent and glue joint
Foundation wall. Natural stone with fixing agent, dressed, whitewashed, etc. <undefined> Foundation wall. Natural stone with fixing agent, dressed, whitewashed, etc.
Foundation wall. Brick tiles with glue joint <undefined> Foundation wall. Brick tiles with glue joint
Foundation wall. Brick tiles which are dressed, whitewashed, etc. <undefined> Foundation wall. Brick tiles which are dressed, whitewashed, etc.
Foundation wall of concrete <undefined> Foundation wall of concrete
Foundation wall. Concrete covered with natural stone on one side <undefined> Foundation wall. Concrete covered with natural stone on one side
Other type of foundation wall, see note <undefined> Other type of foundation wall, see note
Pillars, notched stone, etc. (point-by-point support) <undefined> Pillars, notched stone, etc. (point-by-point support)
Point-by-point support. Natural stone with fixing agent (dry wall) <undefined> Point-by-point support. Natural stone with fixing agent (dry wall)
Point-by-point support. Natural stone with fixing agent, joint <undefined> Point-by-point support. Natural stone with fixing agent, joint
Point-by-point support. Natural stone with fixing agent, dressed, whitewashed, etc. <undefined> Point-by-point support. Natural stone with fixing agent, dressed, whitewashed, etc.
Point-by-point support. Grooved brick tiles <undefined> Point-by-point support. Grooved brick tiles
Point-by-point support. Brick tiles, dressed, whitewashed, etc. <undefined> Point-by-point support. Brick tiles, dressed, whitewashed, etc.
Point-by-point support. Concrete <undefined> Point-by-point support. Concrete
Point-by-point support. Vertical wooden pillars?? (blocks??, etc.) <undefined> Point-by-point support. Vertical wooden pillars?? (blocks??, etc.)
Point-by-point support. Horizontal timber (tømrete kar??, etc.) <undefined> Point-by-point support. Horizontal timber (tømrete kar??, etc.)
Annen type pilar e.l. <undefined>

Vis UnderbygningKonstr i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1