GeotekniskInsituTest GeotechnicalInsituTest

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

metode som brukes i en geoteknisk borhullundersøkelse for å observere og måle egenskaper til de forskjellige jordlag
method used in a geotechnical borehole investigation to observe and measure properties of the different soil layers
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
inSituTestIdentitet identifikasjon for in situ prøvningen CharacterString 1..1
fraBorlengde lengde målt fra toppen av kurven/linja som beskriver borehullforløpet Real 1..1
tilBorlengde lengde målt fra toppen av kurven/linja som beskriver borehullforløpet Real 1..1
insituTestStartTidspunkt tidspunkt for start av in situ prøvningen DateTime 0..1
insituTestSluttTidspunkt tidspunkt for stopp av in situ prøvningen DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
INSITUTESTIDENTITET CharacterString 1..1
FRABORLENGDE Real 1..1
Real 1..1
INSITUTESTSTARTTIDSPUNKT DateTime 0..1
INSITUTESTSLUTTTIDSPUNKT DateTime 0..1
Name Type English Description
inSituTestIdentitet CharacterString localIdentity identification for the in situ testing
fraBorlengde Real distance measured from the top of the curve describing the borehole geometry
tilBorlengde Real distance measured from the top of the curve describing the borehole geometry
insituTestStartTidspunkt DateTime investigationStartDate start time for in situ testing
insituTestSluttTidspunkt DateTime investigationEndDate stop time for in situ testing

Vis GeotekniskInsituTest i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
Real 1 ..1
Real 1 ..1
DateTime 0 ..1
DateTime 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon GeotekniskBorehullUndersøkelse insituTest GeotekniskInsituTest 0..*
arv subtype HydrauliskTest supertype GeotekniskInsituTest
arv subtype Vingeboring supertype GeotekniskInsituTest
arv subtype Platebelastning supertype GeotekniskInsituTest
arv subtype PoretrykkMåling supertype GeotekniskInsituTest
arv subtype GassMåling supertype GeotekniskInsituTest
arv subtype GrunnvannMåling supertype GeotekniskInsituTest
arv subtype Trykksondering supertype GeotekniskInsituTest
arv subtype DilatometerTest supertype GeotekniskInsituTest